Nadace sv. Františka z Assisi

 

Číslo misijního účtu:
2028 869 399/0800

[malomocný pacient] Sbíráme podpažní berle
do 31. kontejneruNadace sv. Františka z Assisi posílá již déle než 16 let zdravotnický materiál velkoobjemovými kontejnery řádu Misionářek lásky v Indii. Pomáháme tak těmto sestrám a bratřím v jejich péči o nejchudší z chudých. Většina zaslaného zdra­vot­nického materiálu putuje do center pro malomocné. Kromě desetitisíců malomocných se Misionářky lásky starají také o opuštěné děti, postižené, staré a nemocné a všechny ty, kteří nemají prostředky na léčbu či možnost léčby ve státních zdravotnických zařízeních v Indii... (více)

Děkujeme všem, kteří se do pomoci nejchudším z chudých v Indii jakýmkoliv způsobem zapojili. Prosíme další lidi dobré vůle, aby pomohli Misionářkám lásky při odstraňování utrpení co největšího počtu z jedné miliardy lidí, které bída ohrožuje na životě... (více)


Aktuálně :

[Obcasnik] Nejnovější číslo Občasníku
[pdf, 1.8 MB].

[kontejner] 30. kontejner
odeslán 19. 6. 2015

[titagarh] Vesnička pro malomocné Titagarh

Informujeme:
babybox
Seznam babyboxů v ČR

.