Ročníkový projekt [links]

about | news | ToDo | links | author


Pathfinding…


Domácí stránka projektu Enti
Projekt Enti implementuje simulátor prostředí podobného přirozenému lidskému světu. V simulovaném prostředí se pohybují samostatné bytosti, některé jsou řízeny počítačem, v roli jiných může do simulace vstoupit lidský uživatel. Bytosti spolu mohou komunikovat v jednoduché variantě přirozeného jazyka (konkrétně češtiny)...
http://ufal.mff.cuni.cz/~bojar/enti/

Domácí stránka vedoucího mého roč. projektu
He is currently a PhD candidate situated at Charles University, Prague. His research interest is in artificial intelligence, and more specifically in modeling artificial environments and behaviour of human-like artificial agents...
http://ksvi.mff.cuni.cz/~brom

Science World - Umělá inteligence v počítačových hrách
Dnes v sobě herní AI zahrnuje herní programování, herní design, ale také psychologii, drama a samozřejmě akademickou AI. Od té se ale výrazně odlišuje už samotným cílem - herní AI zajímá skutečná inteligence totiž jen do té míry, do které přispívá k tomu, aby hra hráče více (a případně déle) bavila...
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/2707E629BA9507C0C1256EB5004CAF9C?OpenDocument

Mercury -- homepage
Mercury is a new, purely declarative logic programming language. Like Prolog and other existing logic programming languages, it is a very high-level language that allows programmers to concentrate on the problem rather than the low-level details such as memory management. Unlike Prolog, which is oriented towards exploratory programming, Mercury is designed for the construction of large, reliable, efficient software systems by teams of programmers...
http://www.cs.mu.oz.au/research/mercury/

Mercury -- seriál Ondřeje Bojara
Existují programovací jazyky, kde platí: co je kompilovatelné, to nemůže havarovat. Debugger jsem nepoužil už dva roky. Takový zázrak můžete prožít, jen pokud vaše programátorské kroky prověří pečlivý instalatér. Žádná roura ve vašem programu nesmí vycházet odnikud (tj. SEGFAULT) a žádná nesmí téct (tj. memory leak). Jazyk Mercury, který se vám v krátké sérii článků pokusím představit, má i další přednosti...
http://www.root.cz/clanky/mercury-programovani-s-pomoci-instalatera/