Ročníkový projekt [news]

about | news | ToDo | links | author


10.08.2007 Odev­zdání bakalářské práce

20.06.2007 Za­pojení A* do hledání mezi místnostmi

05.05.2007 Lo­kalizace entova světa

17.11.2006 Zno­vuobnovení práce na projektu.

21.09.2005 Druhá verze zadání a pokus o specifikaci.

19.09.2005 Další studium related works, tj. dalších kapitol z knihy AI Game Programming Wisdom.

16.09.2005 (Konečně) aktualizace těchto stránek.

13.09.2005 Pokus o formulaci první verze zadání.

05.09.2005 Studium skriptů v jazyce E a Morfan.

30.05.2005 Studium materiálu Pathfinding with A*.

25.05.2005 Kon­zultace s Ondřejem Bojarem, ukázka jazyka Morfan a C--funkcí.

19.05.2005 Jasnější vytyčení zadání, potvrzení hledání cest a chodících skriptů.

20.04.2004 Studium dokumentace k projektu Enti, zvláště Příručky autora světa a skriptů.

31.03.2005 První krůčky s Enty (doslova).

30.03.2005 Spuštění této stránky ve zkušebním provozu.

24.03.2005 Na­instalováni Enti.


Odevzdání bakalářské práce

10.08.2007

Bakalářská práce odevzdána, práce na projektu Enti (alespoň dočasně) ukončena. Odkaz: bakalářská práce ve formátu PDF .

Zapojení A* do hledání mezi místnostmi

20.06.2007

Ent využívá níže zmíněného 3D grafu místností a absolutních souřadnic dlaždic heristikou algoritmu A* i při hledání cesty mezi místnostmi. Tím se ušetří zásadní množství prohledávání, neboť hledání je teď cílené.

Lokalizace entova světa

05.05.2007

Ent si na začátku svého působení ve světě projde všechny místnosti a usadí si je do krychlové sítě, tj. přiřadí každé místnosti jednoznačné souřadnice (x, y, z). Zároveň postaví tzv. graf schodů, který slouží k higher-level procházení světa tak, že se nejdříve naplánuje cesta na úrovni pater, a pak se jednotlivá patra „zjemní“ na místnosti.

Absolutní souřadnice v entově světě zároveň umožnují využití heuristiky při hledání cest, konkrétně pak masovější využití algoritmu A* (na úkor Dijkstrova algoritmu, který byl používán doposud).

Znovuobnovení práce na projektu

17.11.2006

Práce na projektu byla obnovena. Enti znovu úspěšně naistalováni, tentokrát na

Postup instalace. V zásadě jsem postupoval jako minule, ale pár rozdílů přeci jenom bylo:

Instalace nakonec proběhla úspěšně.

Poznámky:

1) Nová verze gcc zřejmě důsledněji kontroluje syntaxi C++, takže bylo potřeba udělat pár drobných zásahů podle reportovaných chyb. Namátkou vybírám umazání CVeta:: na 1115. řádku v src/ent/milan/veta.h.

2) např. použití knihovny oldlinux namísto linux nebo odstranění manipulace s řídící proměnou ve for--cyklu.


Druhá verze zadání a pokus o specifikaci

21.09.2005

Tady je druhý pokus: zadani.html, tentokrát už s náznakem specifikace. Podrobnou specifikaci bych rád vytvářel až před/při konkrétním zpracovávání jednotlivých částí.


Pokus o formulaci první verze zadání

13.09.2005

Zde je: zadani.05–09–16­.html. Snažím se vymyslet další věci, co by se daly dělat, studovat další kapitolu z knihy o AI.


Studium skriptů v jazyce E a Morfan

05.09.2005

Začínám procházet skripty týkající se chůze a hledání předmětů a entů. Jde zejména o

Hledám potencionální chyby nebo možnosti vylepšení stávajících skriptů, učím se základy jazyka Morfan, postupně vzniká provizorní seznam chyb a vylepšení. Programuji vlastního enta snažícího se sebrat všechny pružiny entu druhému, který s nimi posiluje (zde je zdrojový kód).


První krůčky s Enty

31.03.2005

Spuštění Entů proběhlo v pohodě, ale na mym počítači je to opravdu dost pomalý :-/ Inicializace trvá cca minutu, jedno kolo pak cca 2 sec., v zahradě ještě víc (kolem 4).

Chystám se na podrobnější čtení manuálů.


Instalace Entů

24.03.2005

Moje konfigurace:

Postup instalace. Nejdříve bylo potřeba doinstalovat potřebné nástroje, abych mohl přeložit Enty:

Pak už stačilo pouze podle Uživatelské přiručky přeložit a nainstalovat samotné Enty.