User Tools

Site Tools


unix:commands

Užitečné příkazy pro Unix

Poznámka: příkazy zpravidla testuji jenom pod Linux Fedora Core 5.

Posílání emailu v zadaný čas

at 08:02
at> mail -s "Predmet mailu" -b "bajeluk@gmail.com" "komu@kam.cz"
at> A ted se sem vlepi samotny e-mail
at> ktery se ukonci
at> ^D
job 1527 at 2010-12-03 08:02

wget for web downloading

wget http://XXX --header="User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0" --header="Accept-Language: en-US,en;q=0.5" --header="Accept-Encoding: gzip, deflate" --header="Referer: http://www.my-website.com"

Konverze MP3 do WAV

Jednoduše pomocí FFmpeg balíku:

ffmpeg -i in_file.mp3 out_file.wav

Konkrétně převod stažených slov života:

for f in 200812* ; do ffmpeg -i $f $f.wav ; done

Otáčení fotografií podle EXIF informace

Můj Canon A720is je vybaven gyroskopem, který sleduje, jak je fotoaparát při focení otočený. Tuto informaci zapíše do EXIFu každé fotky. Bohužel, ne každý prohlížeč si s tím umí poradit, a tak jsou jednou fotky správně a jednou ne.

Kdysi jsem našel perfektní utilitku renrot, která se jednoduše pustí

renrot --mtime --no-rename *.jpg

v daném adresáři a je to :) Informace o otočení se z EXIFu smaže a obrázek se otočí tak jak má. Pokud by se váš gyroskop někde ve fotoaparátu spletl, tak vám skript nechá originály v souborech s příponou _orig, většinou je však rovnou smažu

rm *_orig

Konverze PDF souboru do bookletu

having psutils installed, run

pdf2ps myfile.pdf
psbook myfile.ps myfile_book.ps
psnup -s1 -2 myfile_book.ps myfile_booklet.ps
ps2pdf myfile_booklet.ps

or simply

pdf2ps myfile.pdf - | psbook | psnup -s1 -2 | ps2pdf - myfile_booklet.pdf
unix/commands.txt · Last modified: 2015/10/20 14:53 by bajeluk