User Tools

Site Tools


unix:linux_settings

Nastavení v Linuxu

Síťové nastavení

Nastavení automatického připojení k WPA síti i bez přihlášení uživatele

Nejdřív je potřeba vypnout Network Manager:

echo "manual" | sudo tee /etc/init/network-manager.override

(nebo ho rovnou celý odinstalovat :) )

Dále je potřeba nastavit síť v /etc/network/interfaces a WPA Supplicant

/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
wpa-driver wired
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf

/etc/wpa_supplicant.conf (set it to root-only access!)

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
	key_mgmt=IEEE8021X
	eap=PEAP
	identity="USER"
	password="PASSWORD"
	ca_cert="/usr/local/PATH/TO/CERTIFICATE"
	phase2="auth=MSCHAPV2"
}

Nakonec ještě nefunguje získání IP adresy po probuzení, tak manuálně před usnutím eth0 shodíme, a po probuzení zase nahodíme.

/etc/pm/sleep.d/20_ifdownup

#!/bin/sh

case "$1" in
 hibernate|suspend)
  ifdown eth0
  sleep 1
  ;;
 thaw|resume)
  ifup eth0
  ;;
 *) exit $NA
  ;;
esac

Instalace

Google Chrome

google-chrome-stable is availeble on 3rd Party Repository: Google Chrome (For Stable).

Add Key:

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - 

Set repository:

sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'

Install package:

sudo apt-get update 
sudo apt-get install google-chrome-stable

xorg.conf

Když vám XOrg nepoznají monitor a příslušné rozlišení, případně si chcete trochu otunit na notebooku touchpad nebo nastavit přepínání klávesnice, musíte sahnout do souboru /etc/X11/xorg.conf sami.

Monitor

Toto je příklad z mé Toshiby Satellite:

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    VendorName  "Monitor Vendor"
    ModelName  "LCD Panel 1024x768"
# Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
    HorizSync  31.5 - 48.5
    VertRefresh 40.0 - 70.0
    Option   "dpms"
EndSection
 
Section "Device"
    Identifier "Videocard0"
    Driver   "nv"
    VendorName "Videocard vendor"
    BoardName  "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go]"
EndSection
 
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Videocard0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth   24
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   16
        Modes  "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   24
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

A ještě dva odkazy z mého studování nastavení pro xUbuntu:

http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=23191.0 https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/2008-May/146491.html

Klávesnice

Takto jsem to nastavil pro xUbuntu:

Section "InputDevice"
  Identifier    "Generic Keyboard"
  Driver      "kbd"
  Option      "XkbRules" "xorg"
  Option      "XkbModel" "pc105"
  Option      "XkbLayout" "us,cz"
  Option      "XkbVariant" "qwertz"
  Option      "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Touchpad

A tady opět pár řádků z mého notebooku:

Section "InputDevice"
    Identifier "Synaptics"
    Driver   "synaptics"
    Option   "Device" "/dev/input/mice"
    Option   "Protocol" "auto-dev"
    Option   "Emulate3Buttons" "yes"
    Option   "LeftEdge" "120"
    Option   "RightEdge" "830"
    Option   "TopEdge" "120"
    Option   "BottomEdge" "650"
    Option   "FingerLow" "14"
    Option   "FingerHigh" "15"
    Option   "MaxTapMove" "110"
    Option   "VertScrollDelta" "20"
    Option   "HorizScrollDelta" "20"
    Option   "MinSpeed" "0.3"
    Option   "MaxSpeed" "0.75"
EndSection

Skype

 • 1. instalace PulseAudio
sudo apt-get install pavucontrol pavumeter paman padevchooser paprefs
unix/linux_settings.txt · Last modified: 2016/01/04 16:42 by bajeluk