Z anglického originálu přeložil Petr Klášterecký 13.3.2000, drobné úpravy provedeny 11.2.2002.

Další pokusy o něco podobného: [1] [2].

MATLAB Primer CZ
Druhé vydání

Kermit Sigmon
Department of Mathematics
University of Florida

Department of Mathematics = University of Florida = Gainesville, FL 32611
sigmon@math.ufl.edu = sigmon@ufpine.bitnet
Copyright © 1989, 1992 Kermit Sigmon


Obsah

Úvod

 1. Spuštění MATLABu
 2. Zadávání matic
 3. Maticové a skalární operace
 4. Příkazy, výrazy a proměnné; uložení práce
 5. Funkce pro generování matic
 6. Cykly, podmínky a relace
 7. Skalární funkce
 8. Vektorové funkce
 9. Maticové funkce
 10. Příkazový řádek - úpravy a opětovné zadávání příkazů
 11. Submatice a dvojtečkový zápis
 12. M-soubory
 13. Textové řetězce, chybová hlášení, input
 14. Dočasná práce s M-soubory
 15. Porovnávání efektivity algoritmů, efektivní čas
 16. Formát výstupu
 17. Hardcopy
 18. Grafika
 19. Přehled

Copyright © 1989, 1992 Kermit Sigmon

MATLAB Primer může být dále šířen jen při splnění těchto podmínek:

 1. Jeho obsah nebude žádným způsobem měněn ani upravován s výjimkou přidání informací o lokální instalaci MATLABu a operačního systému.
 2. Celek ani žádná jeho část nebude šířena pro komerční využití.

Pořizování lokálních kopií je povoleno.


Úvod

MATLAB je interaktivní systém pro vědecké a technické výpočty založený na maticovém kalkulu. Umožňuje řešit velkou oblast numerických problémů, aniž byste museli programovat vlastní program. Název matlab vznikl zkrácením z MATrix LABoratory.

Posláním tohoto textu je pomoci začátečníkům zvládnout základní prvky MATLABu, nejlépe poslouží jako příručka při Vašem experimentování, třeba s uvedenými příklady.

Pro detailnější seznámení se s příkazy používejte on-line help. Po spuštění MATLABu (viz kap. 1) si příkazem help zobrazíte seznam funkcí, pro které je k dispozici nápověda. Příkaz help jméno funkce podá informaci přímo o požadované funkci. Například help eig vypíše info o funkci eig (vlastní čísla). Několik ukázek toho, co MATLAB umí, si můžete prohlédnout příkazem demo.

Možnosti MATLABu jsou pochopitelně daleko větší, než je možné sepsat do této příručky. Zájemce proto odkazujeme na manuál, který by měl být k zapůjčení v počítačové laboratoři nebo v knihovně.

Matlab je k dostání pro mnoho platforem: Sun/Apollo/VAXstation/HP workstations, VAX, MicroVAX, Gould, PC a AT kompatibilní, počítače (procesory) 80386 a 80486, Apple Macintosh a některé mutace uvedených. Informace uvedené v tomto textu platí obecně pro všechny platformy.

Druhé vydání Primeru je založeno na MATLABu verze 3.5, je kompatibilní s verzí 4.0 (viz v textu připojené poznámky se změnami). Vydání Primeru k verzi 4.0 se připravuje.
Poznámka překladatele: Mám takový dojem, že Primeru k jakékoli vyšší verzi se už nedočkáme, škoda.

Zdrojový text v Plain-TeXu (a postscriptový soubor primer35.ps) této příručky je k dostání pomocí anonymního ftp na adrese math.ufl.edu jeko soubor primer35.tex v adresáři pub/matlab. Pokud nemáte přístup k ftp, můžete jej získat pomocí služby listserv tak, že pošlete email obsahující jeden řádek s textem send matlab/primer35.tex na adresu listserv@math.ufl.edu. Dále jej můžete získat tak, že pošlete email přímo autorovi: sigmon@math.ufl.edu. Nejnovější vydání Primeru naleznete na výše uvedené adrese vždy jako soubor primer.tex, tamtéž je k dostání i španělská verze.

MATLAB je licencován společností The MathWorks, Inc., Cochituate Place, 24 Prime Park Way, Natick, MA 01760, (508)653-1415, Fax: (508)653-2997, Email: info@mathworks.com.


Copyright © 1989, 1992 Kermit Sigmon (6-93)


[na obsah]


HTML konverze martin.ewing@yale.edu, 7/95