User Tools

Site Tools


cz:home

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:home [2007/05/17 18:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vítejte na Kašpi Page ======
 +
 +
 +=== něco o mě ===
 +{{cv:​cv_cz.ps|životopis}}
 +
 +=== co jsem tvořil a co jsem vytvořil ===
 +{{work:​diploma.ps|moje diplomka}},
 +{{work:​presentation.pdf|prezentace diplomky na seminář ÚČJF}}, ​
 +{{work:​clanek.ps|populární článek na téma podobné mé diplomce}},
 +{{work:​present2006.pdf|prezentace na TOTEM week}},
 +
 +
 +=== škola ===
 +[[praktika|moje základní fyzikální a jaderňácká praktika]],
 +[[en:​school|užitečné odkazy pro jaderňáky i jaderňačky]]
 +
 +
 +=== kde jsem byl a co jsem viděl ===
 +[[en:​photos|moje fotková stránka]], [[http://​kamcatka2005.wz.cz/​|stránka o naší expedici Kamčatka 2005]]
 +
 +
 +=== moje úspěchy a neúspěchy s počítačem ===
 +[[en:​linux|moje linuxové "how to"​]], ​
 +[[en:​linux_useful|užitéčné linuxové příkazy]], ​
 +[[en:​root|ROOT]]
 +
 +
 +=== odkazy na zpřátelené stránky ===
 +[[http://​artax.karlin.mff.cuni.cz/​~smetp0am|Pavliny květinové stránky]], [[http://​www.geoplan-hk.cz|tatínkovy stránky (firma GEOPLAN, geodézie, zaměřování)]],​
  
cz/home.txt · Last modified: 2007/05/17 18:05 (external edit)