Nějaké ty příklady...


                                                                                                             

Cvičení

Úvod do teorie grup
cviceni_grupy_2006.pdf
cviceni_grupy_2007.pdf        seznam_prikladu.pdf
cviceni_grupy_2008.pdf        skripta na Úvod do teorie grup       

Komutativní algebra
cviceni_komutativni_algebra_I

Lineární algebra
cviceni_lin_alg.pdf

Algebra I
cviceni_algebra.pdf

Odkazy

Sbírky příkladů

Review Problems on Groups and Galois Theory.pdf
Groups, rings and fields [H. W. Lenstra jr.].pdf
David Stanovský: Příklady z algebry
John. D. Dixon: Problems in Group Theory
Weil, J. a kol.: Rozpracovaná řešení úloh z vyšší algebry, Praha 1987

Teorie grup

 • Finite simple groups [Robert Wilson]
 • Open Problems in combinatorial and geometric group theory
 • Komutativní algebra

  Atiyah, Macdonald: Introduction to Commutative Algebra, 1969

  Tělesa a Galoisova teorie

 • Fields and Galois Theory [J.S. Milne]
 • Univerzální algebra

 • An Invitation to General Algebra and Universal Constructions
 • A course in Universal Algebra [Don Pigozzi]
 • E-books

  Knihovny

  - Knihovna MFF UK http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/lib.htm
  (Katalog)
  - Knihovna Matematického ústavu AV ČR (Žitná 25) http://www.math.cas.cz/library/lib-cz.html
  - Státní technická knihovna http://www.stk.cz/
  - Knihovna Akademie věd ČR (Národní 3) http://www.lib.cas.cz/cs
  - Národní knihovna ČR (Klementinum) http://www.nkp.cz/
  - Městská knihovna v Praze http://www.mlp.cz/

  Databáze článků

  http://www.ams.org/mathscinet/
  http://www.sciencedirect.com/
  http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/ + DATABÁZE