Datové struktury

Tohle jsou skripta na přednášku V. Koubka, která letos průběžně píšu podle zápisků z minulých let.

Download

Použité LaTeXovské balíky: (pokud používáte distribuci teTeX, už je máte)

Mehlhornova kniha

Zde lze stáhnout v Postscriptu monografii Kurta Mehlhorna Data Structures and Efficient Algorithms, podle které je udělaná velká část Koubkovy přednášky.
Napsal jsem obsah třetí kapitoly, aby se v tom dalo lépe orientovat.

Novinky

Od nynějška viz též ChangeLog.

Tady je seznam připomínek k prvním třem kapitolám, které mi Jéňa a Lišák dávali už na jaře a které tam musím zapracovat.


Martin Vidner, Mail