Nadace sv. Františka z Assisi
.
.

Bankovní spojení

Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Kounicova 952/4,
602 00 Brno-střed-Veveří

Příspěvky na zdravotnický materiál pro svěřence Misionářek lásky v Indii:
Číslo účtu: 2028869399/0800

Pro příspěvky ze zahraničí:
Swift code: GIBA CZ PX
IBAN: CZ59 0800 0000 0020 2886 9399


Příspěvky na ochranu nenarozeného života
Číslo účtu: 1346868389/0800, VS (Variabilní symbol) 001.Upozornění dárcům

Poděkování, které dárcům posíláme, je podle zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů dokladem k ročnímu da­ňo­vé­mu zvýhodnění:
1. Abychom Vám mohli písemně potvrdit přijetí daru, prosíme Vás o vy­pl­nění adresy a  částky na pou­káz­kách typu "A" HŮLKOVÝM PÍSMEM A VÝRAZNOU ČERNOU BARVOU. Ve zprávě pro pří­jemce nám vždy, prosíme, uveďte, pokud nechcete, abychom Vám pí­sem­ně odpovídali anebo jiné Vaše požadavky.

2. Potřebujete-li potvrzení u příspěvků zasílaných z Vašeho účtu, nebo u příspěvků zasílaných složenkou přes vlastní účet u ně­kte­ré­ho peněžního ústavu, sdělte nám, prosíme, své jméno, adresu, datum, způsob zaslání a výši Vašeho příspěvku, a to buď emailem, do­pi­sem, telefonicky anebo textovou zprávou na pří­ka­zu k úhradě. Potvrzení Vám rádi vystavíme.


Email: zvětšit
Telefon: 608 879 663