Nadace sv. Františka z Assisi
.


Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


5. Ulice Creek Lane 14

Vlastní poznámky matky Terezy prozrazují, že ne vše probíhalo tak docela snadno. Když se vrátila z Patny, začala hledat budovu pro klášter, ale nejednou se stalo, že se její plány v poslední chvíli zhroutily. Objevila „ideální místo pro Misionářky lásky, dosti v ústraní, a přesto blízko všeho“, na třídě Park Circus Avenue 46. Když bylo všechno prakticky ujednáno, zdálo se, že majitel změnil názor. 16. února si zapsala:

„Šla jsem na schůzku s majitelem domu na třídě Park Circus. Ale ten muž vůbec nepřišel. Bohužel se mi to místo tolik líbilo - ale Pán chce, abych byla ,svobodná řeholnice´, chráněná chudobou kříže. Dnes se mi však dostalo dobré lekce - bída chudých musí být pro ně často tak krušná. Když jsem obcházela kolem ve snaze najít nějaký dům, chodila jsem a chodila, až mne bolely nohy i ruce. Pomyslela jsem si, jak je musí bolet tělo i duše, když hledají domov, jídlo, pomoc. Pokušení pak začalo sílit. Náhle se mi v mysli vybavily palácové budovy loretánského konventu. Všechny ty krásné věci a pohodlí - prostě všechno.“ „Stačí říct jediné slovo a to vše ti bude znovu patřit,“ našeptával mi neustále pokušitel. Svobodně, můj Bože, a z lásky k Tobě, toužím vytrvat a vykonat vše, co mi určí Tvá svatá vůle. Nepřipustím, abych uronila jedinou slzu, i kdybych trpěla více než dosud. Stále chci naplnit Tvou svatou vůli. Toto je temná noc zrození komunity. Můj Bože, dej mi odvahu teď, v tento okamžik, abych vytrvala v následování Tvé vůle.“Úryvky z dalších kapitol: .