Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


6. Mateřinec

Ke třem sárí dostane každá novicka nebo sestra malý křížek (který nosí přišpendlený na sárí), růženec, talíř s kovovým okrajem na jídlo a tenký slamník, dosti podobný těm, které mají chovanci v Domově pro umírající. Jediný ventilátor v mateřinci je v hovorně a je určen pro návštěvníky. Kupodivu, kdykoli jsem navštívil mateřinec, nikdy jsem neměl pocit, že ho potřebuji.

Ve věku nestřídmosti, kdy „kvalitu života“ vyjadřují slova, která jsou neustále používána pro to, aby obhájila naše donekonečna rostoucí potřeby, žijí sestry životem, v kterém usilují o opak.

...

Realitou pro Misionářky lásky, z nichž mnohé jsou velmi mladé, je tvrdý život, a přesto je to život překvapivě naplňující a radostný. Misionářky lásky nosí ve tváři šťastný výraz jako symbol, ať je jejich úkolem pomáhat kdekoli. Veselá povaha je natolik důležitá, že se považuje za nezbytný předpoklad, stejně jako odborná kvalifikace. „Naši lidé si zaslouží radost z lidské lásky stejně jako obětavou a oddanou péči,“ říká matka Tereza. Láskyplná víra, naprosté odevzdání se a veselá mysl tvoří součást jejich osobnosti. „Nejlepší způsob, jak projevit svou vděčnost Bohu i lidem, je přijímat všechno s radostí,“ to jsou slova, která se stala součástí jejich Konstitucí.Úryvky z dalších kapitol: .