Nadace sv. Františka z AssisiNAVRCHOLU.cz

Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


9. Titagarh

V domově byl mladý energický muž, kterého jsem omylem považoval za bratra, protože vypadal, že má mladší chlapce na starosti. „Jaká byla dnes přednáška z výpočetní techniky, Santoši?“ zeptala se sestra Alberta tohoto bengálského chlapce, který chodil do odborného kurzu na soukromou školu v sousedním městě. „Brzy budeš vydělávat hodně peněz, tak bychom tě měly oženit s nějakou pěknou dívkou,“ škádlila ho sestra Alberta. „Nechci se ženit,“ řekl Santoš. „A neodejdu z domova,“ zavrčel.

Cestou ke statku, kde jsme si prohlédli místní stavení, mi sestra Alberta vyprávěla o převratné události, která se právě odehrála v životě mladého Santoše. Dítě našly opuštěné doslova na schodech před vchodem do centra, když mu byly dva roky. Sestry ho vychovaly a jejich láska byla jediná, kterou kdy poznal, zde je jeho jediný domov. Před dvěma týdny se Santošův svět dramaticky změnil. Dvojice lidí znetvořených malomocenstvím navštívila sestry a prohlásila, že Santoš je jejich dítě. Po všech těch letech přišli, aby si „ho odvedli domů“. Sestry si musely nejprve ověřit, zda to jsou skutečně jeho rodiče. Když se to nade vší pochybnost potvrdilo, musely Santoše připravit, aby přijal tuto obrovskou změnu ve svém životě. Jakmile nastal čas, aby se Santoš se svými rodiči setkal, zavolaly ho do hovorny. Tam poprvé po šestnácti letech spatřil své rodiče, kteří se živili žebrotou a byli téměř úplně znetvořeni malomocenstvím! Santoš byl zcela ohromený těmito událostmi, které ho pohltily.

Sestra Alberta mi řekla na vysvětlenou: „Snažíme se, aby se Santoš vzpamatoval, chceme ho přimět, aby přijal a pochopil tragédii, která postihla jeho rodiče, když se nakazili malomocenstvím. Jejich rodiny se jich obou zřekly, neměli možnost udržet si zaměstnání a byli dohnáni k žebrotě na ulicích. Nechtěli vystavit své jediné dítě riziku tohoto onemocnění. A tak se ho vzdali, ne protože ho milovali málo, ale protože ho milovali příliš.“ Sestry doufají, že se Santoš s touto situací smíří a že se brzy znovu se svými rodiči spojí.Úryvky z dalších kapitol: