Nadace sv. Františka z Assisi

 


Číslo misijního účtu:
2028 869 399/0800


Poděkování

Na tomto místě bychom rádi z celého srdce poděkovali všem těm, kteří naši činnost jakýmkoliv způsobem podporují. Děkujeme Vám nejen za Vaše finanční a hmotné dary, ale také za Vaši morální podporu. Jen díky Vám může naše Nadace fungovat již více než 26 let. Jen s Vaší pomocí jsme mohli společně odeslat již 34 velko­objemových kontejnerů s více než 367,2 tunami zdravot­nických potřeb v celkové hodnotě přes 101 milionů korun, které pomohly jak desetitisícům malomocných, tak také jiným svěřencům Mi­sionářek lásky v Indii. O možnosti jak se zapojit do tohoto díla si můžete přečíst zde.

S prací Misionářek lásky se můžete seznámit nejen v životopisech Matky Terezy, ale také v dopisech, které nám píší Misionářky lásky. Můžete si také prohlédnout aktuální fotografie z některých domovů Misionářek lásky v Indii, které měl možnost navštívit jeden z našich spolupracovníků při své pracovně-studijní cestě v Indii. V případě Vašeho zájmu velmi rádi přijedeme a uspořádáme besedu s promítáním, ve které si řekneme více o práci Mi­sionářek lásky a o tom, jak se snaží naše Nadace toto dílo podpo­rovat.[Stazeni VZ] Výroční zpráva za rok 2019 (pdf, 4.5 MB)[Nakladani kamionu] Nakládání kontejneru


[titagarh] Vesnička pro malomocné Titagarh