Upozornění: Tyto stránky již nejsou aktualizovány. Aktuální informace o baby­boxech v ČR lze nalézt na stránkách zřizo­vatele, tj. www.babybox.cz.

Babybox

je novodobé označení pro místo, kam mohou zoufalé matky anonymně odložit své novorozené dítě, o které se nedokáží postarat. Jde o speciálně vybavenou schránku umístěnou ve zdravotnickém zařízení. O dítě se bezprostředně postarají pracovníci zdravotnického zařízení a pokud se o něj rodiče již nepřihlásí, bývá nabídnuto k adopci.

Jak funguje babybox?
Momentálně jsou v používání babyboxy první a druhé generace. Babybox první generace se po stisknutí tlačítka otvírá klikou a po vložení dítěte je třeba babybox zase zavřít.
kliknutim zvetsete obrazek Babybox první generace kliknutim zvetsete obrazek Babybox druhé generace
Babybox druhé generace má dvoukřídlá dvířka, která se otevřou automaticky po stisknutí jediného zeleného podsvíceného tlačítka, a po vložení děťátka se zase samočinně zavřou. Dvířka se při jakémkoli odporu sama zastaví, a tak zabrání kolizi s děťátkem i s dárcem. Babybox je z antikorozního plechu a je vybaven nejen vytápěním, ale i klimatizací. Děťátko se vkládá do plastové vaničky, opatřené váhovým senzorem, který po zatížení ohlásí mnohonásobně jištěnou signalizací zdravotnímu personálu vložení děťátka do babyboxu.

Co se s dítětem dále stane?
Při odkládání dítěte si matka může vzít ve schránce lísteček, ve kterém se dočte o budoucím osudu dítěte. Na lístečku jsou uvedeny také možnosti, jak získat dítě zpět, pokud by si maminka svůj čin rozmyslela.
O nálezu dítěte v babyboxu jsou informovány všechny příslušné úřady, které rozhodnou o jeho dalším osudu. V případě potřeby pracovníci odboru sociálněprávní ochrany dětí nechají vystavit dítěti na matrice rodný list. Pak dají návrh opatrovnickému soudci na svěření dítěte do péče v náhradní rodině. Dle zakladatele českých babyboxů, Ludvíka Hesse, je možné tento úkon provést okamžitě, protože dítě je ze zákona volné. Není tedy nutné ho dávat do kojeneckého ústavu. Na základě předběžného opatření může být adoptivní rodině dítě svěřeno na jakousi zkušební dobu, která obvykle trvá několik měsíců. Zatím nejrychleji se podařilo do nové rodiny umístit dítě do čtyř dnů od jeho nalezení v babyboxu.

Babyboxy v ČR
V České republice se v oblasti babyboxů angažuje zejména Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.. Na Slovensku funguje projekt Hniezdo záchrany. Podobné projekty fungují i v dalších evropských zemích.

Díky babyboxům bylo k datu 21. 8. 2019 zachráněno v České repub­lice 196  dětí.

Kompletní přehled a mapu babyboxů lze naléze na stránkách www.babybox.cz.