cz en de fr  - lukas poul -

 Výuka 

- Nejkratší matematický vtip: "Nechť je epsilon záporné." -

Výuka, aneb cvičím, cvičíš, cvičíme...

Naštvala Vás matika? Neničte skripta ani svoje poznámky!

Zkuste se trefit do terče... :-)

Víte, kdo Vás cvičí?

FBI to ... (celá stránka)

Konzultační hodiny

Ptejte se mě, na co chcete -- na co chci, Vám odpovím:-)

Konzultujte můj rozvrh a napište mi mail.

Matematická analýza III::cvičení

Pátek 9:00 & 10:40 v K9
Žádám všechny potenciální zájemce o zápočet, aby mne kontaktovali s dostatečným předstihem před 31.lednem 2008. K tomuto datu končí můj kontrakt na výuku na MFF UK a od 1.února budu mít zcela jiné působiště. Včasným řešením problematiky zápočtu tak předejdete oboustranným (ale hlavně svým ;-)) komplikacím spojeným s jeho získáváním.

oodmínky získání zápočtu

Univerzální pro všechna cvičení (viz stránka doc. Staré)
Student dostane zápočet od cvičícího, jestliže získá alespoň 100 (zápočtových) bodů jedním z následujících způsobů:
  • V průběhu semestru se budou psát dvě nepovinné písemky s bonifikací u zkoušky. Každá bude obsahovat 4 příklady. Za správné vyřešení jednoho příkladu získá student 10-15 zápočtových bodů.
  • Za příklad z písemky nebo individuálně zadaný a doma správně spočítaný získá student 5-10 bodu (body závisí na obtížnosti příkladu).
  • Za pravidelnou účast na cvičení je možné získat 15 - 20 bodů.
  • Budou zadávány příklady na další cvičení a ten, kdo si některý příklad doma připraví a poté předvede správně u tabule, dostane podle obtížnosti 5 - 10 bodu. Podobně lze řešit dobrovolně domácí úkoly, za správné řešení je možné získat rovněž 5-10 bodů.

Jednotlivá cvičení

Účast na jednotlivých cvičeních