Richard Philips Feynman : ”Snad ti nedělají starosti cizí názory?”

“Velice brzy jsem se naučil rozlišovat mezi znalostí věci a jejího jména.”

“Neměl jsem zkušenosti s jinými otci, a tak jsem si neuvědomoval, jak pozoruhodný člověk byl můj otec. Kde získal lásku k vědě, jak se naučil její skryté principy, jak zjistil, co za vším vězí, a proč má cenu se tím zabývat? Nikdy jsem se ho na to nezeptal, protože jsem předpokládal, že takové věci znají všichni. Můj otec mne učil se dívat kolem sebe.

“Vzal jsem knihu domů a začal se z ní učit integrály a derivace. Zdálo se mi, že je poměrně jednoduchá a jasná. Otec ji také začal číst, ale pokládal ji za nejasnou a nerozuměl jí. Tak jsem se mu to snažil vysvětlit. Nevěděl jsem, že jeho chápání je tak omezené, a trochu jsem se tím trápil. Bylo to poprvé, co jsem si uvědomil, že jsem se naučil v jistém smyslu víc než on.

“V tomto směru se se mnou nezdál být spokojen. Nikdy jsem neuměl vysvětlit žádnou z těch, kterým nerozuměl. Byl tedy neúspěšný: poslal mě na nejrůznější univerzity, aby se dozvěděl vše, ale nikdy se mu to nepovedlo. Také má matka na mne měla vliv, přestože o přírodních vědách nevěděla nic. Měla skvělý smysl pro humor. Naučil jsme se do ní, že nejvyšší formy pochopení, jichž můžeme dosáhnout, jsou smích a lidský soucit.”

“Cogito, ergo sum: myslím, tedy jsem.” (Descartes)

“...to byla reakce, které jsem se naučil od otce: nemít žádný respekt před autoritou; zapomenout, kdo to řekl, a místo tojo se podívat na to, s čím začíná a kde končí a zeptat se sám sebe: ‚Je to rozumné?‘ ”

 

“Číst si o tom bylo jako být daleko odsud v báječném světě, o kterém nikdo neví. Vzrušující je nejen samo studium, ale i fakt, že se jím stáváte jedineční.

“V tu chvíli jsem zemřel. Bylo to strašné prostě strašné!”

“Cherche la femme – za vším hledej ženu.

“Proč bychom se měli trápit úvahami jako: Proč my máme takovou smůlu? Co nám to Bůh udělal? Čím jsme si to zasloužili? – to všechno je , pokud chápete realitu a vezmete si ji úplně k srdci, nedůležité, zbytečné a bez odpovědi. Jsou to věci, které neví nikdo. Vaše situace je pouhá náhoda života.