Vídeňský novopozitivistický kroužek

Konald Knox inspirated by George Berkeley (novopozitivismus)

Parafráze na téma: “Realita vzniká až spolu s obrazem předmětů v naší mysli.”

(Vídeňský novopozitivistický kroužek: Mach, Hilbert, Popper, Einstein, Freud)

čerpáno z přednášky Filosofické problémy fyziky ze čtvrtka 9.12.1999 v posluchárně T2, MFF UK

There was a young man who said ”God

Must think it exceedingly odd

If he finds that this tree

Continues to be

When there is no one in the Quad”

Reply:

Dear Sir

Your astonishment’s odd

I am always about in the Quad

And that’s why the tree

Will continue to be

Since observed by

Yours faithfully,

God

 

Jest jistý mladík, který dí

Divím se, že se Bůh nediví

Vidí-li tu, že stromy dva

Jsou pořád stejné stromy dva

I když se nikdo nedívá

Odpověď:

Vážený pane;

To tedy nevím, nač ten vzruch

Já jsem tu pořád v dohledu

A proto ony stromy dva

Jsou tu, i když se nedíváš

Neboť je vidí

Upřímně Tvůj

Bůh

Návrat