V září 2012 jsem na MFF UK dokončil magisterské studium programu Matematika, obor Matematické struktury, v červnu 2012 jsem dokončil studium na pardubické konzer­vatoři, obor varhany.

Od listopadu 2012 do konce listopadu 2016 jsem byl zaměstnaný na pozici Vývojář v soft­warovém oddělení pardubické firmy Era a.s., mojí prací byla správa obecně užívaných C++ komponent (doplňky STL, matematické knihovny, geografické konverze, area management), časové synchronizace (C++) a především vývoj/výzkum multilateračního tracku (přepočty, filtrace Kalmanova typu, C++14). Významnou část času jsem věnoval různým datovým analýzám (Python 3 – NumPy, matplotlib, pandas).

Od října 2016 jsem zaměstnaný v pražské firmě Esports trading a.s. na pozici Senior Algorithmic developer, mojí prací je integrace interních subsystémů a API sázkových burz, implementace tvorby nabídek umisťovaných na burzu (Java 8) a implementace/integrace matemamatických modelů (C++/Java 8).

Považuji se za experta v C++14 a znalce Python 3 a Java 8. Jsem propagátorem využití Pythonu pro vědecké a datamining aplikace (NumPy, matplotlib, Jupyter, pandas).

Pokud něco potřebujete, kontaktujte mě na e-mailu marekscholle@centrum.cz. Stejným způsobem mi prosím dejte vědět v případě, že na těchto stránkách něco nefunguje (špatný odkaz, zpráva Apache serveru apod.).

Stránky byly naposledy změněny dne 30. 11. 2016 a snad budou v dohledné době změněny na formát lépe odpovídající skutečnosti, že už nějaký ten pátek nejsem studentem ☺. (Naštěstí) času není nazbyt.

Studium na MFF UK a na konzervatoři

MFF UK

Zde najdete některé z materiálů, které jsem během studia na MFF UK napsal.

Bakalářská práce: Viz samostatnou stránku

Diplomová práce: Viz samostatnou stránku

Počítačová algebra:Zápočtový program v C++ a v Mathematice (srovnání „školního“ a Newtonova algoritmu na dělení polynomů)

Zápisky z Úvodu do funkcionální analýzy:prednaska.djvu

Výpisky z funkcionální analýzy:hilbert.pdf (název je mírně neadekvátní, vyrobeno před státnicemi z Matematických struktur, snad se někomu budou hodit)

Kombinatorika a grafy: Domácí úlohy 1 2 3 4 5 6 7

Numerická matematika: Domácí úlohy 1 2

Matematická analýza 1a: Domácí úlohy 10 24 44 47

Matematická analýza 1b:Teoretická bonusová úloha 3 (kdo zná Zajíčkův bonusový systém, pochopí)

Proseminář z kalkulu:Goldbach-Eulerův problém, Aditivní funkce (vlastní řešení poměrně jednoduchých problémů z analýzy)

Konzervatoř

Teď tu je jen stránka věnovaná mé absolventské práci a několik málo živých nahrávek, které alespoň trochu stojí za to:

J. S. Bach: Passacaglia c moll BWV 582, [1]

J. S. Bach: Passacaglia c moll BWV 582, [2]

J. S. Bach: Vivace z triové sonáty G dur, BWV 530, [1]

J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, [1]

J. S. Bach: Fantasia a fuga g moll BWV 542, [1]

R. Schumman: Fuga II na B-A-C-H, [2]

L. Vierne: Allegro maestoso ze Symfonie č.3 fis moll, [1]

L. Janáček: Postludium z Glagolské mše, [1]

P. Eben: Svatba v Káni Galilejské, [1]

P. Eben: Svatba v Káni Galilejské, [3]

K. Slavický: Invokace, [4]

Odkazy

Odkazy na akademickou půdu

Univerzita Karlova: Stránka naší almy mater

MFF UK: Stránka naší fakulty

Katedra algebry: Stránka mé domovské katedry

Odkazy týkající se konzervatoře

Konzervatoř Pardubice: tady jsem studoval hru na varhany u prof. Josefa Rafaji

Josef Rafaja – Bachovo varhanní dílo: Stránky věnované DVD s kompletní nahrávkou Bachova varhanního díla ve formátu MP3, které jsem pro svého profesora (a pro lidstvo) vyrobil v roce 2012. Protože již nejsem studentem UK a nechci na Karlíně blokovat příliš mnoho místa, nelze nahrávky stáhnout

Software

Setzer: Správa varhanních kombinací pro varhany v Sále Martinů, HAMU Praha

FAR manager: Zapomeňte na Total Commander

TeXLive: Asi nejlepší distribuce TeXu

WinEdt: Skvělý editor TeXových zdrojáků pro Windows

LilyPond: Skvělý nástroj pro sazbu not

DjVu Libre: Vše pro formát DjVu

Ghostscript: Freewareová implementace PostScriptu

Wget: Stahování z command lajny

Putty: SSH klient aneb jak se dostat na matfyzí server z domova

MPlayer: Nenáročný přehrávač videí ovládaný zachytáváním klávesnice

Foobar 2000: Asi nejlepší přehrávač hudebních souborů.

Notový papír

Notový papír poprvé: Notový papír A4 vysázený TeXem

Notový papír podruhé: Notový papír A4 na šířku pro varhaníky vysázený TeXem

Notový papír potřetí: Notový papír (A4 na výšku) pro varhaníky vysázený LilyPondem
This page is written in valid HTML 4.01 Strict using valid CSS level 2.1 following Any browser campaign.