VTT3konf - užívateľská dokumentácia

Vlastnosti programu:

Program slúži na nakonfigurovanie terminálu VTT3. Výstupom programu je súbor generovaný do jednoduchého jazyka JPP, ktorý po preložení existujúcim prekladačom umožní nahratie výsledného kódu do terminálu VTT-3 pomocou existujúceho nahrávacieho programu. Tento súbor sa získa pomocou voľby "Vytvor JPP".

V okne vidí používateľ ovládaciu lištu, displej a tlačítka. Displej má 4 riadky po 40 znakoch. Používateľ tu môže písať text. Okrem toho sem môže vkladať premenlivé objekty. Premenlivé objekty sú 4 bytové čísla zviazané s jedným z 1024 komunikačných kanálov. Tieto objekty môžu byť buď čítané alebo aj čítané aj zapisované. Komunikačné kanály slúžia na spojenie s programovateľným automatom NLC-3. Zobrazovací rozsah (počet znakov na displeji) premenlivých objektov môže byť voliteľný od 1 do 12 znakov. Okrem zobrazovania (a zadávania) číselnej hodnoty môže byť k objektu priradený zoznam alfanumerických reťazcov, pričom každý reťazec zodpovedá jednej určitej konkrétnej hodnote objektu. Premenlivé objekty sa zadávajú buď dvojklikom na konkrétne políčko displeja alebo stisnutím klávesy ENTER.

Súčasťou konfigurácie je aj definovanie priradenia jednotlivých klávesov terminálu buď na voľbu jednej konkrétnej obrazovky (pomocou kláves F1 až F12) alebo na určenie hodnoty niektorého z objektov (pomocou kláves 0 až 9). Všetky tieto konfigurácie sú viazané na danú konkrétnu obrazovku. Okrem toho sa v programe nastavujú zoznamy spoločne pre všetky obrazovky. K nastaveniu zoznamov sa používateľ dostane pomocou možnosti "Nastavenie zoznamov".

Prostredie:

Program beží na operačných systémoch Windows 98, Windows 2000 a Windows XP firmy Microsoft.

Obrázok z programu VTT3konf:

VTT3konf