.: Pascalovy trojúhelníky v modulární aritmetice :.


Z2      Z3      Z4      Z5      Z6      Z7      Z8

Aneb co vznikne, obarvíme-li si čísla v Pascalově trojúhelníku spočteném v Zn. Snadno to lze udělat třeba v matlabu.

back