function m = pascal( n,p)
%PASCAL vrati matici obsahujici Pascaluv trojuhelnik
%  n je sirka matice zaokrouhlena na nejblizsi vetsi liche cislo
%  p je modulus ve kterem se matice pocita
%  algoritmus je presne stejny, jaky vsichni zname ze stredni skoly
%  vyslednou matici lze prohlizet pomoci funkce spy nebo pcolor

if mod(n,2)==0;
  n = n+1;
end

s = (n+1)/2;  % index prostredniho sloupce a zaroven vyska matice

m = zeros(s,n); % zaciname se samyma nulama
m(1,s) = 1;   % doprostred prvniho radku dame jednicku

for i=2:s    % a od druheho radku pocitame zbytek
  m(i-1,1) = rem( m(i-1,2), p);  % tohle tu je, abychom s indexy nevylezli mimo matici
  for j=2:n-1
    m(i,j) = rem( m(i-1,j-1) + m(i-1,j+1), p);   % vzorecek ze stredni skoly
  end
  m(i-1,n) = rem( m(i-1,n-1), p);
end