Seznam obcí majících české i německé jméno

Byl jsem požádán kolegou, jestli bych nemohl vypracovat nějaký takovýto seznam. Čekal jsem původně, že tam bude asi jen padesát měst, ale nějak se to zvrhlo. Názvy jsem čerpal hlavně ze starých map, německých i českých. Měl jsem různé problémy, např. často bylo jméno zapsáno zkratkou. Původně jsem si myslel, že bg. je zkratka jen pro berg, ale po čase jsem zjistil, že to může být klidně i burg. Pak jsem si tedy tipoval. Zkratky, které jsem neznal jsem nerozváděl a nechal tak (jako Ung. - možná Ungarisch?)

Překvapilo mě, jaký zájem jste projevili o můj projekt. Neustále jste mě zasypávali různými názvy vesniček, že už jsem si řekl, že toho nechám, jinak bych se z toho zbláznil. Nabídnu vám ale seznam literatury, který jste mi doporučili k hledání názvů:

Historisches Ortslexikon der böhmischen Länder - Collegium Carolinum, nakl. R. Oldebourg, Mnichov

Popis království českého, čili podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství atd. - František Palacký

Ottův slovník naučný

Helmut Preussler Verlag

Asi nejucelenější seznam odkazů na geografické názvy v různých jazycích najdete na stránce Martina Markoviče.


Zde je onen seznam. Jsou v něm české a slovenské obce, u nichž znám německé jméno, dále města z německy mluvících zemí, kde znám český ekvivalent a i města třetích zemí, mající obě jména (a znám-li uvádím i domorodý název).

V tabulce se nachází 616 názvů