Artax

Poslední aktualizace / last update: 2022-03-22


Oznámení o vypnutí serveru

Vážení uživatelé,

z technických důvodů bude server Artax zanedlouho úplně odstaven (vypnut). Plánovaný termín vypnutí je konec září října 2021 března 2022.

Náhrada za služby, které server Artax poskytuje, je následující:

  1. Pro uživatele, kteří stále mají studijní nebo zaměstnanecký vztah k MFF UK (studenti, doktorandi, zaměstnanci):
  2. Pro uživatele, kteří už nemají formální vztah k MFF UK (absolventi):

Pokud máte zájem o pomoc s přesunem e-mailů nebo webových stránek (včetně PHP, SQL) na jiný server matematické sekce nebo máte zájem o nastavení přesměrování (e-mailové adresy, URL adres webových stránek) nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, napište na martin.trcka@mff.cuni.cz.


Server shutdown notification

Dear users,

For technical reasons, the Artax server will soon be completely shut down. The planned shutdown date is end of September October 2021 March 2022.

The compensation for the services provided by the Artax server is as follows:

  1. For users who still have a study or employment relationship with MFF UK (students, PhD students, staff):
  2. For users who are no longer formally affiliated with MFF UK (alumni):

If you are interested in help with moving emails or web pages (including PHP, SQL) to another math section server, or if you are interested in setting up redirects (email addresses, website URLs) or if you have any questions, please email martin.trcka@mff.cuni.cz.


Původní verze úvodní stránky / Original version of homepage: Artax's home page.