User Tools

Site Tools


unix:linux_settings

This is an old revision of the document!


Nastavení v Linuxu

xorg.conf

Když vám XOrg nepoznají monitor a příslušné rozlišení, případně si chcete trochu otunit na notebooku touchpad nebo nastavit přepínání klávesnice, musíte sahnout do souboru /etc/X11/xorg.conf sami.

Monitor

Toto je příklad z mé Toshiby Satellite:

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    VendorName  "Monitor Vendor"
    ModelName  "LCD Panel 1024x768"
# Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
    HorizSync  31.5 - 48.5
    VertRefresh 40.0 - 70.0
    Option   "dpms"
EndSection
 
Section "Device"
    Identifier "Videocard0"
    Driver   "nv"
    VendorName "Videocard vendor"
    BoardName  "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go]"
EndSection
 
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Videocard0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth   24
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   16
        Modes  "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   24
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

A ještě dva odkazy z mého studování nastavení pro xUbuntu:

http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=23191.0 https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/2008-May/146491.html

Klávesnice

Takto jsem to nastavil pro xUbuntu:

Section "InputDevice"
  Identifier    "Generic Keyboard"
  Driver      "kbd"
  Option      "XkbRules" "xorg"
  Option      "XkbModel" "pc105"
  Option      "XkbLayout" "us,cz"
  Option      "XkbVariant" "qwertz"
  Option      "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Touchpad

A tady opět pár řádků z mého notebooku:

Section "InputDevice"
    Identifier "Synaptics"
    Driver   "synaptics"
    Option   "Device" "/dev/input/mice"
    Option   "Protocol" "auto-dev"
    Option   "Emulate3Buttons" "yes"
    Option   "LeftEdge" "120"
    Option   "RightEdge" "830"
    Option   "TopEdge" "120"
    Option   "BottomEdge" "650"
    Option   "FingerLow" "14"
    Option   "FingerHigh" "15"
    Option   "MaxTapMove" "110"
    Option   "VertScrollDelta" "20"
    Option   "HorizScrollDelta" "20"
    Option   "MinSpeed" "0.3"
    Option   "MaxSpeed" "0.75"
EndSection

Skype

 • 1. instalace PulseAudio
sudo apt-get install pavucontrol pavumeter paman padevchooser paprefs
unix/linux_settings.1276202354.txt.gz · Last modified: 2010/06/10 22:39 by bajeluk