User Tools

Site Tools


unix:linux_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
unix:linux_settings [2015/01/21 09:55]
bajeluk google chrome install
unix:linux_settings [2016/01/04 16:42] (current)
bajeluk manual network conf update
Line 1: Line 1:
 ====== Nastavení v Linuxu ====== ====== Nastavení v Linuxu ======
 +
 +===== Síťové nastavení =====
 +
 +==== Nastavení automatického připojení k WPA síti i bez přihlášení uživatele ====
 +
 +Nejdřív je potřeba vypnout Network Manager:
 +
 +  echo "​manual"​ | sudo tee /​etc/​init/​network-manager.override
 +
 +(nebo ho rovnou celý odinstalovat :) )
 +
 +Dále je potřeba nastavit síť v **/​etc/​network/​interfaces** a **WPA Supplicant**
 +
 +**/​etc/​network/​interfaces**
 +
 +  auto lo
 +  iface lo inet loopback
 +  ​
 +  auto eth0
 +  iface eth0 inet dhcp
 +  wpa-driver wired
 +  wpa-conf /​etc/​wpa_supplicant.conf
 +
 +**/​etc/​wpa_supplicant.conf** (set it to root-only access!)
 +
 +  ctrl_interface=/​var/​run/​wpa_supplicant
 +  ​
 +  network={
 +  key_mgmt=IEEE8021X
 +  eap=PEAP
 +  identity="​USER"​
 +  password="​PASSWORD"​
 +  ca_cert="/​usr/​local/​PATH/​TO/​CERTIFICATE"​
 +  phase2="​auth=MSCHAPV2"​
 +  }
 +
 +Nakonec ještě nefunguje získání IP adresy po probuzení, tak manuálně před usnutím **eth0** shodíme, a po probuzení zase nahodíme.
 +
 +**/​etc/​pm/​sleep.d/​20_ifdownup**
 +
 +  #!/bin/sh
 +  ​
 +  case "​$1"​ in
 +    hibernate|suspend)
 +      ifdown eth0
 +      sleep 1
 +      ;;
 +    thaw|resume)
 +      ifup eth0
 +      ;;
 +    *) exit $NA
 +      ;;
 +  esac
 +
  
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
unix/linux_settings.1421830533.txt.gz · Last modified: 2015/01/21 09:55 by bajeluk