Návod na použití makerNejprve malá ukázka, jak asi by mohlo praktikum vypadat...


\input pmacros                       % chceme používat makra

\phead{I}{Ferda Mravenec}{10}{Určení hustoty kapaliny}{31.12.2000}
\vskip5cm                         % vertikální skok

\part{Pracovní úkoly:}
\bitm
\itm Určete hustotu vody
\itmm destilované,
\itmm vodovodní.
\eitm
\vfill\eject                        % vyplní konec stránky a ukončí ji


\part{Teorie:}
Hustota tělesa $\varrho$ je definována vztahem
\eq{\varrho = {m\over V}\ ,}                % \+mezera je matematická mezera
kde $m$ je hmotnost a $V$ je objem tělesa. Pro určení hustoty kapaliny je výhodný vztah
\eqref{\varrho = {m - m_0\over V}\.}{\eqr}         % místo tečky je třeba užít \.
$m$ je hmotnost kádinky s kapalinou, $m_0$ je hmotnost prázdné kádinky a $V$ je objem kapaliny.
\endpart


\part{Měření:}
\htab{tabulka 1, jak se píše tabulka}{
A & a^2               & tu\ spojím\ 2\ políčka\multijoin{1} \cr\ln
B & jsem\ hned\ v\ matematice    & C & D\cr\ln     % \cr konec řádku, \ln čára
C & \hbox{aby to psalo normálně}  & E & F\cr\bln     % \bln tlustá čára
}

Dvě (nebo i víc) tabulek vedle sebe...
\bmcent
\taab{tabulka vlevo}{A & B\cr\bln}%
\taab{tabulka vpravo}{A & B\cr\bln}% ty procentítka jsou tu důležitá
\emcent

A jak se píšou jednotky...
$$\varrho = (2.63\pm0.08)\cdot 10^3\un{kg\over m^3}$$
... čísla s desetinnou tečkou nebo s čárkou (stejně to udělá čárku), násobení s $\backslash$cdot a
jednotky uvnitř $\backslash\hbox{un}\{\}$
\endpart


\part{Diskuze:}
\bitm
\itm Za prvé
\itmm za a
\itmm za b

\itm Za druhé\par            % \par nebo prázdný řádek dělá konec odstavce
\itmpar Tu chci mít odsazený odstavec
\eitm
\endpart

\part{Závěr:}
Vyšlo to!
\endpart


\part{Použitá literatura:}
\book{Návod k úloze na WWW stránkách praktik}

\end

Asi bude nejlepší si to přeložit - spustí se plain TeX s parametry --tcx=cp1250cs.tcx (volba správné znakové sady). Nejspíš to bude vypadat

csplain --tcx=cp1250cs.tcx soubor.tex 
Pokud v instalaci TeXu není program csplain, lze to přeložit i
tex --tcx=cp1250cs.tcx soubor.tex 
ale stejně by bylo dobré stáhnout si češtinu ze stránek CSTUGu.

Doufám, že z "ukázkového praktika" jde vykoumat, jak se makra používají. Ještě pár poznámek:

 1. Tabulky lze dělat buď \tab nebo \htab. Rozdíl je ten, že \htab udělá za prvním sloupcem silnější čáru.
 2. Rovnice lze sázet buď \eq nebo \eqref. Obě makra vysází rovnici s číslem. \eqref má navíc 1 parametr. Ten musí začínat \ (např. \eqr v příkladu). V textu se pak lze na rovnici odvolat pomocí např. \eqr{}.
 3. Do TeXu lze jednoduše vkládat postscriptové obrázky. Kontrétně makrem \pic{popis obrázku}{soubor.eps}. Vzniklý DVI soubor je pak ještě třeba zkonvertovat příkazem dvips do postscriptu (teprve v něm se objeví vložené obrázky). Je to (podle mě) dobrá cesta, jak do textu vkládat grafy. V nějakém programu (např. Origin 7) si graf uděláte a vyexportujete do postscriptu. A ten pak vložíte do TeXu.

To je vše, přeju hodně štěstí. Pokud máte nějaké otázky nebo nápady napište mi na jankasp@seznam.cz.

Kašpi.