Nadace sv. Františka z Assisi

33. kontejner (odeslán 9. 10. 2018)

Po domluvě s Misionářkami lásky jsme nakoupili a ve 33. kontejneru odeslali zdravotnický materiál v hodnotě 2 818 055 Kč o celkové hmotnosti 9,9 tuny. Jednalo se zejména o gázu, obvazy, pružná obinadla, náplasti, 2 400 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice, spinální jedhly, 1500 kg sladidla Glukopur, 60 mechanických invalidních vozíčků, 16 chodítek. Dále jsme naložili několik desítek párů párů podpažních berlí, které věnovali sestry boromejky, olomoucká Fakultní nemocnice, Betanie - křesťanská pomoc, z.ú., brněnská Charita, Waldorfská škola v Olomouci a další dárci.

Kontejner jsme začali plnit večer 8. října v Červeném Kostelci ve firmě BATIST Medical. Druhého dne byl po proclení a zapečetění převezen z náchodské celnice do Hamburku a tam 15. října naložen na loď ,NYK OLYMPUS‘ společnosti ONE. Přeložen bude v transitportu v Singapuru. Předpokládané doplutí lodi do Kalkaty je 13. listopadu 2018.

Galerie o odeslání 33.kontejneru.

Děkujeme ze srdce všem, kteří jste se podíleli na přípravě a odeslání kontejneru ať už osobní účastí na pracovních setkáních v Brně a Praze, na samotné nakládce, svými věcnými i finančními dary nebo obětováním svých modliteb a utrpení. "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7) S vděčností na Vás a Vaše rodiny pamatujeme v modlitbách a při mši svaté, kterou za Vás necháváme sloužit každou neděli.

Několik fotografií z nakládání 33. kontejneru.kontejner
Několik fotografií z nakládkymapa trasy kontejneru
Cesta kontejneru.