Nadace sv. Františka z Assisi

34. kontejner (odeslán 24. 10. 2019)

Do kontejneru jsem naložili zdravotnický materiál (obvazy, gáza, pružná obinadla, vata, chirurgické rukavice, injekční jehly a stříkačky, infuzní soupravy, nitrožilní kanyly, 1 500 kg hroznového cukru, 189 párů podpažních berlí, 60 invalidních mechanických vozíků, 21 chodítek aj.) o objemu 67 metrů krychlových a hmotnosti cca 8,8 tuny v hodnotě 2 293 913 Kč. Peníze na nákup těchto potřeb získala Nadace od firem i dobrodinců. Chodítka a část invalidních vozíků a podpažních berlí darovali Charita Brno, olomoucká Fakultní nemocnice, LDN Rybitví a drobní dárci, za což jim velmi děkujeme.

Kontejner jsme začali nakládat ráno 24. října v Červeném Kostelci ve firmě BATIST Medical, a.s. Po proclení a zapečetění ho převezl tahač z náchodské celnice do Hamburku, kde byl 31. října naložen na kontejnerovou loď ,MOL TRADITION‘ dopravní společnosti ONE. Překlad na menší loď proběhne v transitportu v Singapore. Předpokládané převzetí kontejneru v Kalkatě je plánováno na 12. prosince 2019.

Poděkování: Velký dík patří dárcům a dobrodincům, kteří vytrvale podporují svými příspěvky a dary tyto indické nejubožejší, stejně jako novým, kteří se do pomoci právě zapojili. Protože jsme nakupovali od osvědčených výrobců, výraznou měrou jsme ušetřili na pořizovacích nákladech, za což všem dodavatelům srdečně děkujeme. Velmi děkujeme zaměstnancům firmy Batist Medical a.s. za mimořádnou pomoc při přípravě a odeslání tohoto kontejneru. S vděčností na Vás a  Vaše rodiny pamatujeme v modlitbách a při mši svaté, kterou za Vás necháváme každý týden sloužit. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Poděkování dárcům a spolupracovníkům (pdf, 6 MB)

Několik fotografií z nakládání 34. kontejneru.