Nadace sv. Františka z Assisi
.

 

Čísla Občasníku podle
kalendářního roku:

2018

2017

2016


Kompletní čísla časopisu (2016)


Občasník č. 24, Vydáno: 29. 3. 2016

S Vaší pomocí jsme odeslali do Indie 30. kontejner

Osobnost Matky Terezy (vzpomínky jejího životopisce Navina Chawly)

Myšlenky Matky Terezy na každý den

P. Marián Kuffa - nájdi si pekný vzťah k Panně Márii

Svedectvo pani Kataríny o Božích daroch viery a uzdravenia

Růženec, mocná zbraň proti ďáblovi

Panna Maria Bolestná

Svatý Bernard z Clairveux o Panně Marii

Papež František: Namísto pomluvy modlitba a pokání

Ochrana nenarozeného života

NaPro metody - metody léčby neplodnosti, které respektují život a důstojnost ženy, muže i dítěte

Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme

Zamysleme se nad sebou ...