Nadace sv. Františka z Assisi
.

 

Čísla Občasníku podle
kalendářního roku:

2018

2017

2016


Kompletní čísla časopisu (2017)


Občasník č. 25, Vydáno: 31. 3. 2017

S Vaší pomocí jsme odeslali do Indie 31. kontejner

Poděkování sestry Merciny za 31. kontejner

Matka Tereza – její život a dílo

Myšlenky Matky Terezy na každý den (11. pokračování - listopad)

Blahoslavený Karel Foucauld

Kdo nevidí bližního, nevidí ani Boha (Homilie na texty z 26. neděle během roku)

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (promluva papeže Františka)

„Hle, tvá Matka!“- přijměme Pannu Marii do svého života

Po stopách mimořádných

Duchovní poezie – Svatému Josefovi

Chraňme život! (To Bůh dává život. Bolest, na kterou neplatí opiáty)

Zamysleme se nad sebou ...