Nadace sv. Františka z Assisi

 

Číslo misijního účtu:
2028 869 399/0800.
Vážení dárci, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation; dále jen GDPR). V dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů v Nadaci sv. Františka z Assisi/nařízení GDPR“, který si můžete stáhnout ve formátu pdf, shrnujeme, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.[Stazeni VZ] Výroční zpráva za rok 2018 (pdf, 3.6 MB)[Nakladani kamionu] Nakládání kontejneru


[titagarh] Vesnička pro malomocné Titagarh