Nadace sv. Františka z Assisi
 

.

Jak jsme začínali

Historie naší práce sahá do roku 1975, kdy jsme získali několik adres misijních stanic katolických misionářů a misionářek, kteří působili v zemích třetího světa. Na několika místech ČR jsme v do­mácnostech připravovali jednokilogramové balíčky se zdra­vot­nickými, školními, šicími a hygieickými potřebami. Hotové balíčky jsme každý týden odesílali z pošty pro chudé svěřence misionářů - malomocné, opuštěné děti, sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nemocné TBC, nejchudší rodiny.

kliknutim zvetsete obrazek kliknutim zvetsete obrazek

Založení nadace

Abychom co nejhospodárněji využili finančních příspěvků, založili jsme v září 1993 Nadaci sv. Františka z Assisi. Umožnilo nám to mj. naku­povat od výrobců za velkoobchodní ceny. Postupně jsme si vytvořili adresář se 100 adresami misijních stanic.

Protože nás zajímalo, jak je naší pomoci využíváno, začali jsme připojovat ke každému balíku na 80-100 adres také krátký dotazník. Po vyhodnocení zaslaných odpovědí jsme se od roku 1997 rozhodli posílat materiální pomoc výhradně kongregaci sester Misionářek lásky, a to do Indie. V roce 1999 jsme opustili systém posílání (již patnácti­kilogra­mo­vých balíků) a přešli na kontejnerovou dopra­vu pomoci, která představuje nejlevnější způsob dopravy (je 20x levnější než přeprava pozemní poštou). První kontejner o hmotnosti 3,1 tuny jsme odeslali 22. června 1999. Celkem jsme do dnešního dne (24.2.2020) odeslali 34 kontejnerů.

kliknutim se presunute do galerie kontejneru 1. kontejner - 22. 6. 1999 34.kontejner 34. kontejner - 24. 10. 2019

[Nakladani kamionu] Patnáctikilogramový balík připravený k odeslání.