Nadace sv. Františka z Assisi

 

Číslo misijního účtu:
2028 869 399/0800

[Stazeni VZ]
Výroční zpráva za rok 2020
(pdf, 1.5 MB)

[kontejner]
34. kontejner
odeslán 24. 10. 2019Nadace sv. Františka z Assisi posílá již déle než 22 let zdravotnický materiál velkoobjemovými kontejnery řádu Misionářek lásky v Indii. Pomáháme tak těmto sestrám a bratřím v jejich péči o nejchudší z chudých. Většina zaslaného zdra­vot­nického materiálu putuje do center pro malomocné. Kromě desetitisíců malomocných se Misionářky lásky starají také o opuštěné děti, postižené, staré a nemocné a všechny ty, kteří nemají prostředky na léčbu či možnost léčby ve státních zdravotnických zařízeních v Indii... (více)

31.8.2021
Vážení dárci a dobrodinci, milí spolupracovníci,
v současné době nedokáže nikdo říci, kdy a zda může skončit pandemie vysoce infekčního onemocnění Covid-19. Zatímco v bohatší části světa se virus dostává pod kontrolu, jinde, především mezi nejchudšími, jeho šíření pokračuje novými mutacemi. Naléhavost pomoci potřebným nás vedla k hledání nových řešení. Protože zásilku zdravotnického materiálu zatím nelze odeslat, požádali jsme o radu a pomoc Právní odbor Krajského úřadu Pardubického kraje, od kterého máme povolení veřejné sbírky. Po další konzultaci s Ministerstvem vnitra ČR, zodpovědným za veřejné sbírky, nám byla pro letošní rok povolena výjimka. Místo nákupu a vypravení materiálové pomoci jsme zcela výjimečně mohli převést finanční dar. Ten jsme sestrám Misionářkám lásky odeslali do Indie 11. 6. 2021 v přepočtu ve výši 497.966,- Kč. Sestry za něj nakoupí potřebný zdravotnický materiál v Indii.


Aktuálně :

[titagarh] Vesnička pro malomocné Titagarh

[Přednáška 
                   o životě a díle Matky Terezy] Nabízíme přednášku o životě
a díle Matky Terezy

Informujeme:
babybox
Rádi bychom Vás upozornili na projekt na záchranu nechtěných dětí (www.babybox.cz).