Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Renzo Allegri: Matka chudých – Život Matky Terezy z Kalkaty


16. „Prozřetelnost nás neopustí“

V období dešťů se v Kalkatě spustil vytrvalý déšť, a ne přestat. Začala jsem si dělat starosti, protože jsem na dvůr nechala složit devadesát pět beden sušeného mléka a ten déšť ho mohl zničit. ,Pane, co mám dělat?‘ prosila jsem. ,To mléko je venku.‘ Zdálo se, jakoby mě Ježíš nechtěl slyšet, protože pršelo dál, hustě a bez přestání. Tedy jsem vzala kříž a přinesla ho ke krabicím, ale ani ten déšť nezastavil. Trvalo pět dní, než se zase vyjasnilo. Bedny plavaly ve vodě. Šly jsme je otevřít, abychom zjistily, jestli se z nich dá ještě něco zachránit, ale k našemu velkému údivu bylo mléko dokonale suché. Několik krabic mělo rozbité víko, ale štěrbinami ve dřevě nepronikla dovnitř ani kapka.

Spousta lidí se diví, když o takových věcech slyší. Ale není na nich nic mimořádného: je to všechno jednoduché, logické. Když vidím chudého člověka, zaplaví mě touha mu pomoct. A já jsem přitom jen žena. O  kolik víc nám musí toužit pomáhat Ježíš. Stačí slepě věřit v jeho lásku, a každý den můžeme být svědky jeho zázraků.

Pán nám často pomáhá méně nápadnými prostředky. Vnukává lidem, aby nás měli rádi, abychom jim byly sympatické a aby s námi chtěli spolupracovat. Ale tím, kdo jedná v náš prospěch, je pokaždé on.

Jednoho dne ke mně přišel mladý hinduistický pár a přinesl dar pro mé potřebné. Šlo o velkou částku, a tak jsem se jich zeptala, kde tolik peněz vzali. ,Předevčírem jsme se vzali,‘ odpověděli. ,Na svatbu jsme našetřili hodně peněz a další nám dali ještě příbuzní a přátelé. Ale na poslední chvíli jsme se rozhodli, že si koupíme jen to, co potřebujeme, a zbytek dáme vám. Máme se moc rádi a myslíme si, že by bylo krásné se o naši lásku podělit s ubohými, o které pečujete.‘



Úryvky z dalších kapitol: .