Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Renzo Allegri: Matka chudých – Život Matky Terezy z Kalkaty


6. „Rozhodla jsem se odejít z kláštera“

„Povolání, které jsem pocítila ve vlaku do Darjeelingu té noci 10. září, mělo všechny rysy příkazu,“ vyprávěla mi. „Věděla jsem, že mi Ježíš přikazuje, abych opustila klášter, takže jsem v nitru věděla, co mám udělat. Ale nevěděla jsem, jak to provést.“

Něco však podniknout musela. Musela vyjevit své plány. A jakmile se s nimi někomu svěřila, pochopila, jak složitý problém to je. Jako prvním se sestra Tereza svěřila se svou touhou několika sestrám, které žily v St. Mary's High School. Vyslechly ji velmi zaraženě a nedůvěřivě, jak se dalo očekávat.

Potom se sestra obrátila na představenou komunity, která promluvila s představenou církevní provincie, a ta informovala kalkatského arcibiskupa Ferdinanda Periera. Jak později vyprávěl sám arcibiskup, řeholnice za ním přišly se zprávou, že v jejich komunitě má jedna sestra „divné nápady“.

Svou informací tedy záměry sestry Terezy nijak nepodpořily, naopak je ohodnotily záporně, jako „divné nápady“. Nebraly tedy svou sestru nijak vážně. A arcibiskupa se tak snažily dovést ke stejnému závěru. Ale Perier byl člověk s velkými duchovními zkušenostmi a věřil v Boží vnuknutí. Chtěl si se sestrou Terezou promluvit osobně a slyšet o jejích snech přímo od ní.

K setkání došlo při jedné arcibiskupově návštěvě v St Mary's High School. Perier vedl se sestrou Terezou dlouhý rozhovor a získal z něho ten nejlepší dojem, ale nechtěl to řeholnici prozradit. „Svěřila jsem se biskupovi se svým přáním,“ řekla mi sestra Tereza, „biskup Perier se na mne podezíravě podíval a suše ho zamítl.“Úryvky z dalších kapitol: .