Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Renzo Allegri: Matka chudých – Život Matky Terezy z Kalkaty


8. Začíná nový život

Bylo zapotřebí předložit Římu detailně vypracovaný dokument, jehož součástí měly být i Stanovy - text, který stručně a jasně shrnuje ideály, a Pravidla nové kongregace. Matka Tereza se dala do práce. V duchu už měla všechno jasně připravené, protože když ji Ježíš povolal, dal jí jasně na srozuměnou, co od ní chce. V noci, když ostatní spolupracovnice spaly, rozmlouvala s Bohem ve svém pokojíku a psala stanovy. Podívejme se na několik úryvků, v nichž se neustále, rozhodně a vytrvale opakuje hlavní heslo celé její iniciativy: sloužit nejchudším z chudých.

„Náš cíl spočívá v tišení nekonečné žízně Ježíše Krista po lásce vyznáváním evangelijních rad a velkorysou a zdarma poskytovanou službou nejchudším z chudých, podle učení a života našeho Pána, jak jsou vyjádřeny v Evangeliu, neboť jeho učení a život jedinečným způsobem zjevují Boží království.“

„Naše zvláštní poslání spočívá v práci vykonávané pro spásu a posvěcení nejchudších z chudých.“

„Jako byl Ježíš poslán Otcem, tak posílá i nás, naplněné Duchem svatým, abychom hlásaly jeho Evangelium lásky a soucitu nejchudším z chudých na celém světě.“

„Naší největší starostí musí být hlásání Ježíše Krista lidem všech národností, zejména těm, kdo jsou svěřeni do naší péče.“

„Jmenujeme se Misionářky lásky.“

„ ,Bůh je láska.‘ Misionářka lásky musí mít duši plnou lásky a musí ji šířit do duší ostatních lidí, křesťanů i nekřesťanů.“Úryvky z dalších kapitol: .