Nadace sv. Františka z Assisi
.


Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


10. Kálíghát

Nirmal Hridaj, podobně jako škola v motijhilském slumu, vzniklo z ničeho. Když matka Tereza začala obcházet Kalkatu, narazila na mnoho lidí bez přístřeší, kteří žili na chodnících a ulicích. Některé rodiny si dokázaly postavit boudy ze zbytků stavebního materiálu; jiní si udělali přístřešek z kusů látky nebo z došků. Mnozí neměli to štěstí. Protloukali své dny žebráním před budovami chrámů a na dopravních křižovatkách. V noci spali na chodnících. Byli podvyživení a prudký nápor nemoci býval osudový. Velmi často trpěli tuberkulózou. Místa v sanatoriích byla vzácná a často je bylo možné získat jen protekčně. Přeplněné všeobecné nemocnice mohly udělat jen málo pro pacienty v pokročilých stadiích nemoci. A tak umírali, kde žili, na chodnících. Když se donesla zpráva o mrtvém těle na městský úřad, poslali dodávku nebo vozík, aby odvezl mrtvolu, která budila pohoršení. Nekrologem byla jediná řádka v registru zemřelých: jméno neznámé, věk neznámý, vyznání neznámé.

Matka Tereza často hovořila při svých veřejných proslovech o ženě, které pomohla během prvních měsíců, kdy zahájila svou práci, před nemocnicí Campbell Hospital (později přejmenovanou na Nilaratan Sarkar Hospital). Spatřila něco, co vypadalo jako shluk krys ležící na chodníku. Když se matka Tereza a sestra, která ji doprovázela, přiblížily, našly ženu středního věku téměř v bezvědomí. Polovina jejího obličeje byla sežrána od krys a mravenců. Zvedly ji a odnesly do nemocnice. Nemocnice ji odmítla přijmout s vysvětlením, že nemají volné lůžko. V každém případě ta žena umírala a nebylo nic, co by pro ni mohli udělat. Když se matka Tereza zeptala, kam by mohla tuto umírající ženu odnést, pracovníci nemocnice jí navrhli, ať ji vrátí tam, kde ji našla. Téměř zoufalá, matka Tereza odmítla ustoupit. „Nakonec, protože jsem vytrvala, ji přijali,“ řekla matka Tereza. Dali jí matraci na podlahu. Zemřela o několik hodin později. „Právě tehdy jsem se rozhodla, že najdu nějaké místo pro umírající a sama se o ně budu starat.“Úryvky z dalších kapitol: