Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


3. Vnitřní příkaz

Zeptal jsem se jí, co způsobilo, že opustila loretánský klášter. „Byl to vnitřní příkaz,“ odpověděla, „abych se zřekla kláštera, kde jsem byla velmi šťastná, a odešla sloužit chudým na ulicích. „Boží volání“ vyslechla 10. září 1946 ve vlaku na cestě do Dárdžilingu, kde se měla věnovat svým duchovním cvičením. Boží hlas slyšela i v Dárdžilingu během duchovních cvičení. „Ta zpráva byla zcela jasná,“ vysvětlovala, „byl to příkaz. Měla jsem opustit klášter. Cítila jsem, že Bůh ode mě očekává něco víc. Chtěl, abych byla chudá a abych Ho milovala v nuzném přestrojení těch nejchudších z chudých.“

Van Exem to vysvětluje dál. „Pro matku,“ řekl, „to nebylo vidění, byla to komunikace, která přišla ve formě Božího vnuknutí. Jasně cítila, že musí opustit loretánský klášter a zahájit svou vlastní práci. Matka nikdy ani na chvíli nepochybovala. Byla si naprosto jistá hned od začátku, že to je její vnitřní povolání.“

Vzpomněl jsem si také na slova Michaela Gomese, u jehož rodiny matka Tereza bydlela v ulici Creek Lane 14 krátce poté, co opustila entallský klášter. Matka Tereza mu jednou řekla: „Hluboce se mě to dotýká, že já jsem zachumlána ve své posteli a na ulici jsou ti, kteří se nemají ani čím přikrýt. Myslím, že je chyba se nerozdělit.“Úryvky z dalších kapitol: .