Nadace sv. Františka z Assisi
.
.


Nawin Chawla: Matka Tereza – Fascinující příběh jejího života


4. Motijhil

Sotva se matce Tereze podařilo rozběhnout malou školu, už upřela pozornost na otevření ošetřovny. S domácími návštěvami u nemocných začala již dříve. Tuberkulóza a malomocenství se zde vyskytovaly v obrovském množství. „Byla jsem navštívit malomocnou ženu,“ poznamenala si 14. ledna. „Byl to tak zoufalý pohled. Příbuzní ji kvůli její nemoci vyhodili. Protože přišla o všechny prsty, je pro ni velmi obtížné si vařit. Čas tráví tím, že si hraje s kočkou.“

Jedna stará a nemocná muslimská žena, které podala nějaký lék, měla dojem, že se stal zázrak. Řekla pak matce Tereze: „Po tolika letech utrpení dnes poprvé necítím žádnou bolest. Alláh tě za mnou poslal.“ Koncem března si matka Tereza zapsala: „V Motijhilu za mnou přišla stará muslimská žena.“ „Chci, abys mi něco slíbila,“ řekla. „Až se dozvíš, že jsem nemocná a umírám, prosím tě, přijď. Chci umírat s Bohem.“

„V Motijhilu je mezi dětmi a dospělými hodně nemocí. Volají odevšud. Díky Bohu, Campbell (nemocnice Campbell Hospital) přijme každého pacienta, kterého jim pošlu - tetanus, choleru, meningitidu, mor. Jakékoli onemocnění. Posílají okamžitě sanitku,“ poznamenala si matka Tereza. Ne každý vyžadoval nemocniční péči. Potřebovala stále více léků, protože se zvyšoval počet lidí, kteří ji volali k sobě domů, což vedlo k tomu, že začala pravidelně obcházet lékárny. Některé lékárníky přemlouvala, aby jí dali cokoli, co mohou postrádat. V jejích poznámkách jsou časté zmínky o těchto obchůzkách. Například: „Šla jsem žebrat na ulici Smith Stani Street. Dali mi nějaké léky.“ Možná se to stalo při jedné z takových pochůzek, kdy nedostala žádné léky, ale notnou dávku nadávek. Neodradilo ji to. Napsala: „V Tiljale se mi dostalo gali (nadávek) první třídy, ale ten ubohý muž se tak styděl za svá slova, že jsem mu odpustila. A skutečně jsem mu z hloubi svého srdce odpustila.“Úryvky z dalších kapitol: .