Nadace sv. Františka z Assisi

 

Číslo misijního účtu:
2028 869 399/0800.
Nadace sv. Františka z Assisi byla založena v roce 1993 v Brně s cílem pomáhat těm nejchudším z chudých. Proto Nadace úzce spolupracuje s indickou řeholí Misionářky lásky, kterou v Kalkatě založila svatá Matka Tereza. Tyto sestry a bratři jsou známi svou obětavostí, s jakou pracují pro chudé, a také svou velkou skromností, nenáročností a evangelijní chudobou. Od ro­ku 1999 poslala Nadace Mi­sionář­kám lásky do indické Kal­ka­ty 34 vel­ko­objemových kontejnerů s více než 367,2 tunami zboží v cel­ko­vé hodnotě přes 101 milionů korun. Kontejnery obsahují zdra­vot­nic­ký materiál: obvazy, gázu, vatu, injekční jehly a stříkačky, infúzní soupravy, léky a léčiva, vitamíny, hroznový cukr Glukopur, dezinfekci do ran, invalidní vozíky, berle, kojenecké lahve, aj. Tento zdravotnický materiál využívají Misionářky lásky především ve střediscích pro malomocné a ve svých ošetřovnách.

Více se o činnosti Nadace můžete dozvědět z Výroční zprávy za rok 2021. (pdf, 2.8 MB)Odkazy souvisejicí s činností Nadace

[Stazeni VZ]
Výroční zpráva za rok 2021
(pdf, 2.8 MB)[Nakladani kamionu] Nakládání kontejneru


[titagarh] Vesnička pro malomocné Titagarh