Nadace sv. Františka z Assisi

O Nadaci sv. Františka z Assisi

Nadace se po vzoru Matky Terezy snaží bezplatně pomáhat ubohým, kteří jsou ohroženi na životě. Naši spolupracovníci, včetně členů správní a dozorčí rady, pracují bez nároků na jakoukoliv finanční odměnu.

Správní rada:
Předsedkyně: Ing. Ivana Kolesárová
Členové: Mgr. Marta Kohoutková, Mgr. Martina Krutská, Bc. Eva Werkmannová, Mgr. Ing. Eva Štěpančíková

Dozorčí rada:
Předsedkyně: RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
Členové: Tereza Kazan, Mgr. Marie Tumová

Veřejná sbírka
Krajský úřad Pardubického kraje dne 15. 8. 2013 vydal osvědčení o konání veřejné sbírky pod čj.: KrÚ 57464/2013, Sp.zn.: SpKrÚ 51647/2013 OOPKŽÚ OVV na dobu neurčitou na nákup zdravotnického materiálu, léčiv a jiných potřeb vhodných ke zdravotnické či sociální službě pro nejchudší vrstvy obyvatelstva v rozvojových zemích, na jejich dopravu do místa určení a k zajištění všech činností s tím nevyhnutelně spo­je­ných v souladu se statutem Nadace sv. Františka z Assisi.

Způsob provádění sbírky (§ 9 zákona č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách): shromažďování finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800.

Hrubý výtěžek sbírky za rok 2017 činil 2 201 404,43 Kč.

Tohoto výtěžku a svých vlastních úspor jsme použili k nákupu a dodání zdravot­nického materiálu, který jsme odeslali ve velkoob­jemových kontejnerech Misionářkám lásky do Indie.

Protokol o kontrole a schválení 5. průběžného vyúčtování veřejné sbírky vystavil Krajský úřad Pardubického kraje 9. 7. 2018.

[Stazeni VZ] Výroční zpráva za rok 2018 (pdf, 3.6 MB)