Sokoban je logická hra, ve které je vaším úkolem přemístit všechny bedny na určená místa. Tyto bedny můžete ale pouze tlačit, a to nanejvýš jednu naráz.

Pokud se vám podaří všechny bedny uklidit, zapíšete se do listiny nejlepších hráčů. Proto je vhodné, abyste vyplnili přezdívku, pod kterou budete vystupovat.

Nebaví vás nabízená bludiště nebo vám připadají těžká? Není nic jednoduššího, než si vytvořit vlastní. Stáhněte si editor a vytvořte svoji vlastní komoru. Rád ji vyvěsím.

A teď už vyplňte jméno, vyberte si kolo, které budete hrát a TLAČTE!

Sokoban is a logical game in which you are to move all the boxes to the given places. You can only push the boxes and you can push just one box at a time.

If you succeed ordering all the boxes, you will be written into the top scores list. So it is good to enter your nickname.

The offered levels are boring or too dificult? It's easy - create your own one! Download the level editor and when the level is built, I can hang it up on my page.

And now, don't waste your time and enter your nick, choose a level and KEEP PUSHING!

Jméno  Name
Level  
Velikost obrázků   50%
66%
100%
150%
200%
  Images size
Vaše kola
Nejlepší hráči
Stáhněte si
Často kladené otázky
Stránka autora
Your levels
The best players
Download
Frequently asked questions
Author's page