Setkání vědců z fyziky, matematiky a informatiky, kteří se z různých úhlů pohledu zajímají o systémy s mnoha interagujícími elementy, jejich chování a související algoritmy. Do témat mimojiné patří statistická fyzika a fázové přechody, problémy a algoritmy na grafech (obecných i náhodných), optimalizace, inference, zpracování signálu a dat, problémy kvantitativní biologie a další, dle zájmu zúčastněných. Příspěvky budou delší (cca 1h), aby byl čas každé téma srozumitelně představit. Jedná se o první akci tohoto druhu, ale pokud se podaří tak snad o první z mnoha. Studenti and kolegové všech disciplín jsou srdečně zváni zúčastnit se workshopu jako posluchači a diskutující.

Pro případné dotazy pošlete e-mail na adresu lenka tečka zdeborova na gmail tečka com.


  Přednášející

 • Jiří Černý (Univ. Wien)
 • Radek Erban (Oxford Univ.)
 • Jaroslav Hlinka (Ustav Informatiky, AV CR)
 • Roman Kotecký (CTS & Warwick)
 • Martin Loebl (KAM, MFF UK)
 • Jaroslav Nešetřil (KAM, MFF UK)
 • Karel Netočný (FZU, AV CR)
 • František Slanina (FZU, AV CR)
 • David Storch (CTS & PrirF UK)
 • Tomáš Werner (FEL CVUT)
 • Miloš Zahradník (KMA, MFF UK)
 • Lenka Zdeborová (CNRS & CEA, Saclay)  Organizátoři

 • Martin Loebl, (MFF UK)
 • Lenka Zdeborová (CEA & CNRS, Saclay)
 • za podpory CE-ITI

  Program

 • Pondělí, 3. 6. 2013:
 • 8:50 - 9:00 Úvod
 • 9:00 - 10:00 Storch: Jednoduché zákonitosti v komplexní biosféře
 • 10:15 - 11:15 Erban: Mathematical Challenges of Multiscale Modelling in Molecular, Cell and Population Biology
 • 11:30 - 12:30 Hlinka: Characterizing dynamical interaction structures in brain and climate
 • 2:00 - 3:00 Kotecký: O entropickém dalekodosahovém uspořádání (aneb od Pottsova antiferromagnetu k náhodným homomorfismům grafů)
 • 3:15 - 4:15 Černý: Random Interlacements - perkolace náhodnou procházkou
 • 4:30 - 5:30 Netočný: Termodynamika stochastických systémů v nerovnovážných stacionárních stavech

 • Úterý, 4. 6. 2013:
 • 9:00 - 10:00 Loebl: Kasteleyn method (for matrices and 3dim matrices)
 • 10:15 - 11:15 Nešetřil: Structural limits of finite structures
 • 11:30 - 12:30 Zahradník: Gaussovské míry a kombinatorické aspekty jejich perturbací
 • 2:00 - 3:00 Werner: Marginal Equalization: Unifying Convergent Message Passing and Constraint Propagation Algorithms
 • 3:15 - 4:15 Slanina: Korekce k Betheho aproximaci
 • 4:30 - 5:30 Zdeborová: Statistická fyzika komprimovaného měření