Setkání vědců z fyziky, matematiky a informatiky, kteří se z různých úhlů pohledu zajímají o systémy s mnoha interagujícími elementy, jejich chování a související algoritmy. Do témat mimojiné patří statistická fyzika a fázové přechody, problémy a algoritmy na grafech (obecných i náhodných), optimalizace, inference, zpracování signálu a dat, problémy kvantitativní biologie a další, dle zájmu zúčastněných. Příspěvky budou delší (cca 1h), aby byl čas každé téma srozumitelně představit. Jedná se o druhé konání workshopu, první se konal v červnu 2013. Studenti and kolegové všech disciplín jsou srdečně zváni zúčastnit se workshopu jako posluchači a diskutující.

Z důvodu kapacity sálu a občerstvení prosíme zájemce o účast o poslání e-mailu na adresu lenka tečka zdeborova na gmail tečka com. Případné dotazy směřujte na stejnou adresu.

Matematicky orientovaným zájemncům oznamujeme, že ve dnech 26. a 27. června 2015, proběhne konference Současné trendy teoretické informatiky.


  Přednášející

 • Marek Biskup (UCLA, matematická fyzika)
 • Katka Bodova (IST Austria, aplikovaná matematika)
 • Michal Fabinger (Tokyo, economie)
 • Roman Gröger (AV ČR Brno, fyzika pevných látek)
 • Dan Král (Warwick Univ., matematika)
 • Tomas Pajdla (FEL ČVUT, zpracování signálu)
 • Milan Paluš (AV ČR, dynamické systémy)
 • Jan Swart (ÚTIA AV ČR, informatika)
 • Ladislav Šamaj (Slov. AV, statistická fyzika)
 • Stanislav Živný (Oxford, informatika)  Organizátoři

 • Lenka Zdeborová (CEA & CNRS, Saclay),
 • Martin Loebl (KAM MFF UK),
 • Jaroslav Nešetřil (KAM MFF UK)
 • za podpory CE-ITI a CNRS

  Program

 • Středa, 24. 6. 2015:
 • 9:00 - 9:30 Občerstvení, káva, úvod
 • 9:30 - 10:30 Marek Biskup: Statistika extrémních hodnot dvoudimenzionálního gaussovského volného pole
 • 10:45 - 11:45 Jan Swart: Samo-organizovaná kritikalita na burze a v emailové komunikaci
 • 12:00 - 13:00 Michal Fabinger: Řešení problémů v ekonomii s pomocí metod matematické fyziky
 • 2:30 - 3:30 Ladislav Šamaj: Wigner ground-states of interacting charges
 • 3:45 - 4:45 Milan Paluš: Interakce a přenos informace mezi dynamikou různých časových měrítek mnohoškálových složitých systémů

 • Čtvrtek, 25. 6. 2015:
 • 9:30 - 10:30 Katka Bodova: Principles of walking in the absence of orientation, or why people get lost so easily?
 • 10:45 - 11:45 Stanislav Živný: Submodularita v diskrétní optimalizaci
 • 12:00 - 13:00 Roman Gröger: Termodynamický popis přeměn v soustavách s vysokými aktivačními bariérami
 • 2:30 - 3:30 Tomas Pajdla: Computational Algebraic Geometry in Computer Vision
 • 3:45 - 4:45 Dan Král: Analytic models of large discrete structures